О нама

УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД СРБИЈЕ (ППС) Удружење "Покрет за привредни препород Србије" је организација која окупља и заступа интересе уједињених привредника, предузетника и привредних удружења, пензионера, радника, зап ...

Close