О нама

ENGLISH LANGUAGE

 

Удружење "Покрет за привредни препород Србије" је организација која окупља и заступа интересе уједињених привредника, предузетника и привредних удружења, пензионера, радника, запослених и незапослених, студената и ђака, без обзира на њихову делатност или политичку припадност.

Покрет не жели да осујети ничију иницијативу - он подразумева да свако сачува своју особеност, настави своју редовну активност, окупља своје чланство. Нико се не одриче свог идентитета, него се ставља на располагање свугде где се остварују могућности за консолидацију и развој друштва у целини.

Покрет је регистрован као независна, невладина страначка организација, отворена за све привреднике и предузетнике и грађане, запослене, незапослене, студенте и ђаке, без обзира на њихову величину, делатност
или регион у којем живе и делују, са циљем заштите интереса привреде и грађана, а тиме и свих институција и грађана Србије, чиме се капацитет политичке организације заокружује, да би могло да оствари своје циљеве.

Покрет је замишљен као кадровска организација. Он се ослања на привренике и предузетнике који су му спонтано пришли, на организацију и удружења која имају колективно чланство у покрету, пензионере, раднике, запослене и незапослене, студенте и ђаке. Покрет има руководна и радна тела уобичајена за страначко организовање. Њихов рад усмеравају општински, односно окружни и покрајински повереници Покрета, а најважније одлуке верификује Конгрес који чине сви чланови Покрета.

Покрет за привредни препород Србије жели да се бави политиком. Самосталан је и слободан у својим визијама и програмским опредељењима. Он окупља људе без обзира на садашњу или ранију страначку припадност или опредељеност, инсистирајући само на ономе што је заједничка дијагноза стања, залажући се за интегрална решења, а то је захтев за препородом,
што подразумева консолидацију и развој привреде и друштва.
ОКВИРИ И ПРАВЦИ

Полазећи од тога да стање у привреди и друштву карактерише, да се огромна добра и ресурси Србије налазе у дисфункцији, или рукама оних који не знају да управљају и руководе, или свој лични интерес стављају испред других интереса, што успорава, па и зауставља сваки напредак, у овим оквирима се обухватају питања стања и проблема у друштву и приступа њиховом решавању. ППП се залаже за стабилно и просперитетно друштво са највише могуће хармонизованим односима социјалних партнера (Влада, синдикати, послодавци).

Close