На Конгресу Уније послодаваца Србије представљени пројекти "Упослимо Србију заједно"

На Конгресу Уније послодаваца Србије представљени пројекти “Упослимо Србију заједно”

У Београду је 11. марта 2014. године, одржан Конгрес Уније послодаваца Србије у сарадњи са друштвом Српско-Руско-Белоруског Пријатетељства Србије. Конгресу је присуствовало преко 500 учесника, послодаваца и представника више пословних удружења.

Председник Уније послодаваца Србије, Миодраг Николић Феман, представио је делегатима скуп пројеката "Упослимо Србију заједно".

"Упослимо Србију заједно", чинe конкретни краткорочни, средњорочни и дугорочни пројекти, који би били финансирани из Кинеског инвестиционог фонда, као и средствима улагача а који би, за веома кратко време Србију претворили у балканску Холандију - БДП би се вишеструко повећао, а незапосленост би се свела на испод 10 %.

Ови пројекти у основи имају изузетно брз развој пољопривреде, прерађивачке индустрије и трговинске мреже Србије, кроз оснивање и рад Српског агроиндустријског комбината (САИК) и задружних акционарских друштава. Овај модел би се институционализовао кроз Закон о задружним акционарским друштвима и друга нормативна акта, у сарадњи са будућом владом, којима би се поред осталог утврдила права и обавезе свих учесника у ланцу. При томе, централни део система је управа САИК-а, која за све учеснике у ланцу организоване производње, прераде и продаје, организује производњу у складу са потребама тржишта и стандардима, сертификује, набавља инпуте и механизацију, контролише квалитет, брендира, сортира, пакује, складишти, рекламира, продаје и финансира производњу и рад, гарантујући откуп свих произведених производа са минималном разликом у цени од 10%, док би учесници свој остатак зараде остваривали учешћем у заради оствареној прерадом, чувањем и продајом кроз сопствене продајне ланце. Држава би била и мањински акционар у САИК-у, са одређеним надзорним и контролним функцијама.

Ови пројекти омогућиће и запошљавање великог броја стручних и образованих кадрова - менаџера, информатичара, технолога, инжењера, агронома... Велики број радника упослиће се већ на пословима изградње фабричких хала, штала, живинарника, стакленика, пластеника, складишта, дистрибутивних центара, амбалаже, приступних путева, система за наводњавање...

Из области енергетике, дугорочним пројектима планирана је изградња капацитета за производњу и изградња малих и средњих водених и ветро електрана, изградња фабрика за производњу соларних ћелија - мини соларних електрана за испумпавање воде за наводњавање пољопривредних поља и воћарских плантажа.

Ову идеју и ове пројекте је подржао и председник друштва Српско-Руско-Белоруског Пријатетељства Србије Драган Логминов.

Конгрес Уније послодаваца усвојио је Декларацију у којој привредници наглашавају спремност за сарадњу са новом владом Србије и захтевају упис у регистар легитимног председника Уније послодаваца Србије Миодрага Николића Фемана. Привредници су затражили од државе да промени деценијску лошу праксу и постане партнер привредника, тако што ће заједнички радити на побољшању услова пословања и отклањању административних препрека, јер привредници, зарађујући за себе, зарађују и за државу и за раднике. Привредници траже да држава усвоји пројекте "Упослимо Србију заједно" као националне, сматрајући да је то најбољи, а можда и једини начин да се поправи материјално стање грађана и државе Србије, на трајан и одржив начин. Кроз Декларацију, привредници су Влади упутили и захтев да будући министри привреде, пољопривреде, трговине и предузетништва буду практичари, доказани ствараоци нових вредности, а не теоретичари, како би држава коначно кренула путем стварања, кроз повећање производње и продаје на ино тржиштима

Close